አማርኛ (Amharic)

 

ለተከራዮች ምክር (Advice for Tenants)

 

የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት

የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት (PDF)
Applying for a private rental

ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት

ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት (PDF)
Assignment and sub-letting

ኮንትራትን ስለማቋረጥ

ኮንትራትን ስለማቋረጥ (PDF)
Breaking a lease

በኪራይ ውዝፍ እዳ ምክንያት ከቤት ማስወጣትን ስለማስወገድ

በኪራይ ውዝፍ እዳ ምክንያት ከቤት ማስወጣትን ስለማስወገድ (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears

የመያዣ ገንዘብ ክፍያዎችን እና የክፍያዎቹ ኣመላለስ

ለማስያዣ ገንዘብ ማካካሻ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)
Bond payments and refunds

ካሳ ለተከራዮች

Compensation for tenants

ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች

ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር

ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር (PDF)
Defending a compensation claim

የተከራይ ውል ፍጻሜ

የተከራይ ውል ፍጻሜ (PDF)
Ending a tenancy

ከቤት ማስወጣት

ከቤት ማስወጣት (PDF)
Eviction

እባክዎ የቋንቋዎን ስም በራስዎ ፊደል ጽፎ ማስገባት

Fees and costs for VCAT hearing

የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት

የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው

ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው (PDF)
Goods left behind

ከቤት ለመልቀቅ ማስጠንቀቂያ

Notice to Vacate

የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት)

የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት) (PDF)
Pets and your tenancy

ለብቻነት

ለብቻነት (PDF)
Privacy as a tenant

የቤት ኪራይ ስለመጨመር

የቤት ኪራይ ስለመጨመር (PDF)
Rent Increases

ለተከራዩ  ቤቶች ጥገናዎች

Repairs to rented homes

በደባል ቤት ነዋሪዎች

በደባል ቤት ነዋሪዎች (PDF)
Shared households

የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ስለመጀመር

የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ስለመጀመር (PDF)
Starting a tenancy

ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists”

ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists” (PDF)
Tenant databases and “blacklists”

ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ)

ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ) (PDF)
Tenant’s rights handbook

ባለንብረቱ ቤቱን ስለመሸጥ

ባለንብረቱ ቤቱን ስለመሸጥ (PDF)
The landlord is selling

በቪክቶሪያ ሲቪልና አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

ለፍጆታ ክፍያዎች

ለፍጆታ ክፍያዎች (PDF)
Utility charges

ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ

ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ (PDF)
When you get a breach of duty notice

መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ

መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ (PDF)
When you want to leave

ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው?

ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው?

ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል?

እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል? (PDF)
3. How do I find and apply for housing? Student housing

የንብርት ፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር: ለተማሪ የመኖሪያ ቤት (PDF)

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል?

የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት)

ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
6. What do I need to know before moving in (private rental and share houses)

ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት)

ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
7. What do I need to know before moving in (rooming house)

ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው?

ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing

የመንግሥት መኖሪያ ቤት ስለማመልከት ትንሽ መጽሐፍ

Applying for public housing handbook

በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ

በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ (PDF)
Keeping the mates in house mates

የመንግሥት መኖሪያ ቤት ኪራይ

Public housing rents

የመንግሥት መኖሪያ ቤት ጥገና

Public housing repairs

በመንግሥት መኖሪያ ቤት ለተሰጠ ውሳኔ አቤቱታ ስለማቅረብ

Appealing a public housing decision

የጥገና ክፍያ ስለማስወገድ

Avoiding public housing maintenance charges

‘በንብረቱ ላይ ለመግባት መብት’ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.