አማርኛ (Amharic)

   

  ለተከራዮች ምክር (Advice for Tenants)

   

  የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት

  የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት (PDF)
  Applying for a private rental

  ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት

  ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት (PDF)
  Assignment and sub-letting

  ኮንትራትን ስለማቋረጥ

  ኮንትራትን ስለማቋረጥ (PDF)
  Breaking a lease

  በኪራይ ውዝፍ እዳ ምክንያት ከቤት ማስወጣትን ስለማስወገድ

  በኪራይ ውዝፍ እዳ ምክንያት ከቤት ማስወጣትን ስለማስወገድ (PDF)
  Avoiding eviction for rent arrears

  ማስያዣ ገንዘብ

  ማስያዣ ገንዘብ (PDF)
  ለማስያዣ ገንዘብ ማካካሻ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)
  Bonds

  የማካካሻ ክፍያ ስለመጠየቅ

  የማካካሻ ክፍያ ስለመጠየቅ (PDF)
  Claiming compensation

  ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች

  ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር

  ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር (PDF)
  Defending a compensation claim

  የተከራይ ውል ፍጻሜ

  የተከራይ ውል ፍጻሜ (PDF)
  Ending a tenancy

  ከቤት ማስወጣት

  ከቤት ማስወጣት (PDF)
  Eviction

  እባክዎ የቋንቋዎን ስም በራስዎ ፊደል ጽፎ ማስገባት

  እባክዎ የቋንቋዎን ስም በራስዎ ፊደል ጽፎ ማስገባት (PDF)
  Fees and costs for VCAT hearing

  የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት

  የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው

  ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው (PDF)
  Goods left behind

  ከቤት ለመልቀቅ ማስጠንቀቂያ

  ከቤት ለመልቀቅ ማስጠንቀቂያ (PDF)
  Notice to Vacate

  የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት)

  የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት) (PDF)
  Pets

  ለብቻነት

  ለብቻነት (PDF)
  Privacy

  የቤት ኪራይ ስለመጨመር

  የቤት ኪራይ ስለመጨመር (PDF)
  Rent Increases

  ጥገናዎች

  ጥገናዎች (PDF)
  ጥገና ለማካሄድ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)
  Repairs

  በደባል ቤት ነዋሪዎች

  በደባል ቤት ነዋሪዎች (PDF)
  Shared households

  የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ስለመጀመር

  የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ስለመጀመር (PDF)
  Starting a tenancy

  ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists”

  ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists” (PDF)
  Tenant databases and blacklists

  ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ)

  ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ) (PDF)
  Tenant’s rights handbook

  ባለንብረቱ ቤቱን ስለመሸጥ

  ባለንብረቱ ቤቱን ስለመሸጥ (PDF)
  The landlord is selling

  በቪክቶሪያ ሲቪልና አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት

  በቪክቶሪያ ሲቪልና አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት (PDF)
  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  ለፍጆታ ክፍያዎች

  ለፍጆታ ክፍያዎች (PDF)
  Utility charges

  ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ

  ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ (PDF)
  When you get a breach of duty notice

  መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ

  መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ (PDF)
  When you want to leave

  ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው?

  ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው?

  ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል?

  እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing? Student housing

  የንብርት ፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር: ለተማሪ የመኖሪያ ቤት (PDF)

  የንብርት ፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር: ለተማሪ የመኖሪያ ቤት (PDF)
  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

  የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል?

  የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in (private rental and share houses)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in (rooming house)

  ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው?

  ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ስለማመልከት ትንሽ መጽሐፍ

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ስለማመልከት ትንሽ መጽሐፍ (PDF)
  Applying for public housing handbook

  በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ

  በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ (PDF)
  Keeping the mates in house mates

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ኪራይ

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ኪራይ (PDF)
  Public housing rents

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ጥገና

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ጥገና (PDF)
  Public housing repairs

  በመንግሥት መኖሪያ ቤት ለተሰጠ ውሳኔ አቤቱታ ስለማቅረብ

  በመንግሥት መኖሪያ ቤት ለተሰጠ ውሳኔ አቤቱታ ስለማቅረብ (PDF)
  Appealing a public housing decision

  የጥገና ክፍያ ስለማስወገድ

  የጥገና ክፍያ ስለማስወገድ (PDF)
  Avoiding public housing maintenance charges

  ‘በንብረቱ ላይ ለመግባት መብት’ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)

  ‘በንብረቱ ላይ ለመግባት መብት’ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)
  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.