Hrvatski (Croatian)


 

savjet za stanare (advice for tenants)

Podnošenje molbe za najam stambenog prostora na privatnom tržištu

Predavanje molbe za privatni smještaj (PDF)
Applying for a private rental property

Prijenos najma i pod-najam

Prijenos najma i pod-najam (PDF)
Assignment & sub-letting

Kako izbjeći evikciju zbog zaostataka u plaćanju stanarine

Kako izbjeći evikciju zbog zaostataka u plaćanju stanarine (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears

Stanarski polog

Stanarski polog (PDF)
Vodič kroz postupak povrata stambenog pologa (PDF)
Getting your bond back

Prekid ugovora o najmu stambenog prostora

Prekid ugovora o najmu stambenog prostora (PDF)
Breaking a lease

Potraživanje odštete

Potraživanje odštete (PDF)
Claiming compensation

Pritužbe na stanodavce ili agente za promet nekretninama

Pritužbe na stanodavce ili agente za promet nekretninama (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Obrana od potraživanja odštete

Obrana od potraživanja odštete (PDF)
Defending a compensation claim

Kraj najma stambenog prostora

Kraj najma stambenog prostora (PDF)
Ending a tenancy

Prinudno iseljenje iz stambenog prostora

Prinudno iseljenje iz stambenog prostora (PDF)
Eviction

Troškovi i pristojbe za ročište VCAT-a

Troškovi i pristojbe za ročište VCAT-a (PDF)
Fees and Costs for VCAT hearing

Dostavljanje obavijesti o kršenju utvrđenih obveza (Breach of Duty Notice) vašem stanodavcu

Dostavljanje obavijesti o kršenju utvrđenih obveza (Breach of Duty Notice) vašem stanodavcu (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Ostavljene stvari

Ostavljene stvari (PDF)
Goods left behind

Saopćenja o iseljenju

Saopćenja o iseljenju (PDF)
Notice to Vacate

Kućni ljubimci

Kućni ljubimci (PDF)
Pets and your tenancy

Privatnost

Privatnost (PDF)
Privacy as a tenant

Povećanje stanarine

Povećanje stanarine (PDF)
Rent increases

Popravci

Popravci (PDF)
Vodič kroz provođenje popravaka (PDF)
Getting your repairs done

Zajednička stanarska domaćinstva

Zajednička stanarska domaćinstva (PDF)
Shared households

Početak stambenog najma

Početak stambenog najma (PDF)
Starting a tenancy

Stanarske banke podataka

Stanarske baze podataka ili «crne liste» (PDF)
Tenant databases or “blacklists”

Stanarska prava

Stanarska prava (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

Stanodavac prodaje stambeni prostor u kojem živite

Stanodavac prodaje stambeni prostor (PDF)
The landlord is selling

Viktorijski civilni i administrativni tribunal

Viktorijski civilni i administrativni tribunal (PDF)
The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Cijena komunalnih usluga

Cijena komunalnih usluga (PDF)
Utility charges

Kada dobijete obavijest o kršenju stanarskih obveza

Kada dobijete obavijest o kršenju stanarskih obveza (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Kada se želite iseliti

Kada se želite iseliti (PDF)
When you want to leave

Koje su moje mogućnosti smještaja?

Koje su moje mogućnosti smještaja? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Koji smještaj bi mi najbolje odgovarao?

Koji smještaj bi mi najbolje odgovarao? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Kako pronaći stambeni smještaj i predati molbu?

Kako pronaći stambeni smještaj i predati molbu? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing

Lista provjere stambenog prostora (PDF)

4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

Što znače skraćenice u oglasima za najam stambenog prostora?

Što znače skraćenice u oglasima za najam stambenog prostora? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Što trebam znati prije no što se uselim? (privatni najam i zajednička domaćinstva)

Što trebam znati prije no što se uselim? (privatni najam i zajednička domaćinstva) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Što trebam znati prije no što se uselim? (objekti sa zajedničkim sobama)

Što trebam znati prije no što se uselim?(objekti sa zajedničkim sobama) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Što trebam znati prije no što se iselim?

Što trebam znati prije no što se iselim? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing

Ulaganje žalbe u svezi društvenog stambenog smještaja

Ulaganje žalbe u svezi društvenog stambenog smještaja (PDF)
Public housing: appealing a public housing decision

Ispunjavanje molbe za državni smještaj

Ispunjavanje molbe za državni smještaj (PDF)
Applying for public housing handbook

Izbjegavanje plaćanja troškova održavanja

Izbjegavanje plaćanja troškova održavanja (PDF)
Public housing: avoiding maintenance charges

Suživot među sustanarima

Suživot među sustanarima (PDF)
Keeping the mates in housemates

Stanarine u društvenom stambenom sektoru

Stanarine u društvenom stambenom sektoru (PDF)
Public housing: rents

Popravci

Popravci društvenih stambenih prostora (PDF)
Public housing: repairs

Vodič kroz “pravo ulaska” (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.