فارسی (Persian)

اتحادیه ی مستأجرین ویکتوریا (Tenants Union of Victoria) نهادی است که خدمات رایگان و محرمانه در اختیار مستأجرین خانه های مسکونی ویکتوریا قرار می دهد. ما به مستأجرین اطلاعات و اندرز می دهیم تا بتوانند به خودشان کمک نمایند.

اتحادیه ی مستأجرین می تواند:

  • به شما در پر کردن فرم و یا قرار دادهای مربوط به اجاره ی خودتان کمک کند
  • در مسائل خاصی مانند تعمیرات، یا افزایش اجاره بها شما را راهنمائی نماید
  • از شما جانبداری کرده و برای شما با صاحبخانه و یا بنگاه معاملات ملکی مذاکره نماید
  • در تعامل شما با دیوان اداری و مدنی ویکتوریا به شما کمک کرده و یا از شما نمایند
  • با جامعه ی شما راجع به حقوق مستأجرین صحبت نماید
  • اتحادیه ی مستأجرین ویکتوریا (Tenants Union of Victoria) متعهد به ارائه ی اطلاعات و کمک به مستأجرینی است که به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند.

خط تلفنی کمک به مستأجرین :94162577 (Tenants Help Line)

 

دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: از ساعت 9:00 بامداد تا 4:00 بعد از ظهر

چهارشنبه: از ساعت 12:30 ظهر تا 7:30 بعد از ظهر

اگر به مترجمی نیاز داشتید، به Tenants Help Line (خط کمک تلفنی اتحادیه مستأجرین) تماس گرفته نام، زبان و شماره تلفن خود را به ما بگوئید و بعد ما با مترجم برای شما دوباره زنگ خواهیم زد.

 

 

(advice for tenants)

درخواست برای اجاره مسکن خصوصی

درخواست برای اجاره مسکن خصوصی(PDF)

Applying for a private rental property

انتقال به غیر Assignment و اجاره فرعی sub-letting

انتقال به غیر Assignment و اجاره فرعی PDF) sub-letting)

Assignment & subletting

اجتناب از اجبار به تخلیۀ ملک به دلیل اجارۀ عقب افتاده

اجتناب از اجبار به تخلیۀ ملک به دلیل اجارۀ عقب افتاده (PDF)

Avoiding eviction for rent arrears

ودیعه

رهنمود گام به گام برای پس گرفتن ودیعه (وثیقه) (PDF)

Bond

لغو اجاره نامه

لغو اجاره نامه(PDF)

Breaking a lease

ادعای غرامت

ادعای غرامت(PDF)

Claiming compensation

شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی

شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی(PDF)

Complaints about landlords and real estate agents

شهریه ها و هزینه های دادرسی در VCAT (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا)

شهریه ها و هزینه های دادرسی در VCAT (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا)
(PDF)

Fees and Costs for VCAT hearing

دفاع از ادعای غرامت

دفاع از ادعای غرامت(PDF)

Defending a compensation claim

پایان دادن به قرارداد استیجاری

پایان دادن به قرارداد استیجاری (PDF)

Ending a tenancy

اخراج

اخراج(PDF)

Eviction

دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به مالکتان

دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به مالکتان(PDF)

Giving your landlord a Breach of Duty notice

اموال به جا مانده

اموال به جا مانده (PDF)

Goods left behind

Notice to Vacate تخلیه ا

Notice to Vacate تخلیه ا(PDF)

Notice to Vacate

حیوانات خانگی

حیوانات خانگی(PDF)

Pets and your tenancy

زندگی خصوصی

زندگی خصوصی (PDF)

Privacy as a tenant

افزایش اجاره بها

افزایش اجاره بها(PDF)

Rent increases

تعمیرات

رهنمود گام به گام برای تعمیرات (PDF)

Repairs

داشتن همخانه

داشتن همخانه(PDF)

Shared households

شروع اجاره

شروع اجاره(PDF)

Starting a tenancy

گنجینه اطلاعاتی مستأجرین (databases) یا “لیست سیاه”

گنجینه اطلاعاتی مستأجرین (databases) یا “لیست سیاه” (PDF)

Tenant databases and blacklists

کتاب راهنمای حقوق مستأجرین (خلاصه)

کتاب راهنمای حقوق مستأجرین (خلاصه) (PDF)

Tenants rights handbook (summary)

مالک خانه را می فروشد

مالک خانه را می فروشد(PDF)

The landlord is selling

دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

دیوان اداری و مدنی ویکتوریا (PDF)

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

هزینه خدمات شهری

هزینه خدمات شهری(PDF)

Utility charges

هنگامی که ”اخطار قصور در انجام وظیفه“ دریافت می کنید

هنگامی که ”اخطار قصور در انجام وظیفه“ دریافت می کنید(PDF)

When you get a Breach of Duty notice

وقتی که می خواهید ازملک نقل مکان کنید

وقتی که می خواهید ازملک نقل مکان کنید (PDF)

When you want to leave

گزینه های مسکن من کدامند پیرامون مسکن دانشجویان

گزینه های مسکن من کدامند پیرامون مسکن دانشجویان(PDF)

1. What are my housing options?: Student housing

کدام گزینۀ مسکن برای من مناسب است؟: مسکن دانشجویان

کدام گزینۀ مسکن برای من مناسب است؟: مسکن دانشجویان(PDF)

2. Which housing option is right for me?: Student housing

از کجا می توانم مسکن پیدا کرده و درخواست کنم؟

از کجا می توانم مسکن پیدا کرده و درخواست کنم؟ (PDF)

3. How do I find and apply for housing?: Student housing

فهرست بررسی هنگام بازدید از خانه

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

معنی مخفف های مورد استفاده توسط بنگاه های معاملات ملکی چیست؟

معنی مخفف های مورد استفاده توسط بنگاه های معاملات ملکی چیست؟ (PDF)

5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

وقتی به خانه اجاره ای می روم چه چیزهائی را باید بدانم؟

وقتی به خانه اجاره ای می روم چه چیزهائی را باید بدانم؟(PDF)

6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

قبل از اسباب کشی چه چیزی را باید بدانم

قبل از اسباب کشی چه چیزی را باید بدانم (PDF)

7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

پیش از تخلیه خانه چه چیزهائی را باید بدانم؟

پیش از تخلیه خانه چه چیزهائی را باید بدانم؟ (PDF)

8. What do I need to know before moving out?: Student housing

اعتراض نسبت به تصمیم در مورد خانه های دولتی

Public housing: appealing a public housing decision

کتاب راهنمای درخواست مسکن دولتی

Applying for public housing handbook

مسکن دولتی: پرهیز از هزینه های نگهداری (از خانه)

Public housing: avoiding maintenance charges

“دوستان” را در خانه دوستان نگهداریم

“دوستان” را در خانه دوستان نگهداریم(PDF)

Keeping the mates in housemates

مسکن دولتی: اجاره بها ها

Public housing: rents

مسکن دولتی: تعمیرات

Public housing: repairs

رهنمود گام به گام برای حق ورود به خانه

(Step-by-step guide to rights of entry (PDF

The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.