خط تلفن کمک به مستأجرین خانه های دولتی 1800086860

خط کمک به مستأجرین خانه های دولتی یک خدمت اطلاع رسانی و دادن صلاحدید ابتدائی محرمانه است. تماس تلفنی با آن از تلفن های معمولی خانه و تلفن های عمومی رایگان است 1800068860
.

برای اطلاع از حفظ حریم خصوصی تان هنگام استفاده از خدمات ما، به سیاست حفظ حریم خصوصی در خدمات حقوقی/قانونی (Legal Service Privacy Policy) مراجعه کنید.

برای اطلاع از استاندارد خدماتی که به تأیید شما می رسد، و از آن استفاده می کنید، به منشور خدمت به مراجعین (client service charter) مراجعه کنید.

کسانی که به آنها کمک می کنیم

ما به مستأجرین خانه های دولتی در ویکتوریا کمک می کنیم.

اگر در خانه های دولتی زندگی نمی کنید به tenants help line (خط تلفنی کمک به مستأجرین) مراجعه کنید.

کمک هایی که به شما خواهیم نمود

در خط تلفنی کمک به مستأجرین خانه های دولتی راجع به مسائلی که با صاحبخانه (یا رئیس اداره مسکن – Director of Housing) دارید و برخی از موضوعات استیجاری مربوط به خشونت خانگی به شما اطلاعات و رهنمود ابتدائی می دهیم.

ما پیرامون مسائلی که مستأجرین با همسایگان دارند رهنمودی ارائه نمی کنیم، ولی می توانید در این قبیل موارد با local community legal centre (مرکز حقوقی مردمی محل) تماس بگیرید.

فقط اطلاعات و صلاحدید مقدماتی

ما سعی می کنیم که تماس هایمان را کوتاه کنیم، اما زمان کافی برای پاسخ درست به درخواست شما. به طور کلی، تماس ها حدود 5 تا 10 دقیقه طول می کشد. مشاوران ما فقط می توانند اطلاعات و مشاوره اساسی را از طریق تلفن ارائه دهند. اگر مشکل اجاره دادن شما پیچیده باشد، ممکن است ما زمان ملاقات برای شما را ببینیم.

تقاضای بسیار

برای خدمات تلفنی ما تقاضا زیاد است و ما ممکن است نتوانیم فوری به تلفن شما پاسخ دهیم. ممکن است تلفن شما را در نوبت قرار دهند و در اسرع وقت ممکن به شما پاسخ دهند ولی لطفاً توجه داشته باشید که مدت انتظار در مواقع شلوغی تلفن ها اغلب 20 دقیقه یا بیشتر است. اگر تلفن مشغول بود، این بدان معنی است که نوبت پر شده و می توانید بعداً زنگ بزید. بردباری شما موجب قدردانی است.

از انتظار طولانی پرهیز کنید

ممکن است پرسش شما را قبلا در تارنمای ما پاسخ داده باشند. ممکن است بتوانید اطلاعات حقوقی کلی پیرامون بسیاری از موضوعات استیجاری و برگه های اطلاع رسانی و رهنمود های قدم به قدم را در advice (صلاحدید) پیدا کنید

قبل از اینکه زنگ بزنید

اطمینان حاصل نمائید که ساعات کار و تعطیلی زیر را بررسی کرده باشید و چیزهای زیر را در دسترس داشته باشید:

  •  قلم و کاغذ

  •  نام صاحبخانه (برای خانه های دولتی، صاحبخانه مدیر اداره مسکن – Director of Housing می باشد)

  •  هرنوع سند ذیربط، از جمله اجاره نامه، هر نوع اخطاری که دریافت کرده اید، از قبیل Notice to Vacate (اخطار تخلیه) و هر نوع نامه ای که به مالک فرستاده یا از آنها دریافت کرده اید.

وقت تلفن کردن

دوشنبه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر
سه شنبه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر
چهار شنبه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر
پنج شنبه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر
جمعه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر

روزهای آخر هفته و تعطیلات عمومی بسته است


Persian | Public Housing Tenants Helpline

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.