شروع اجاره

قراردادهای اجاره

قرارداد اجاره (که گاهی “اجاره نامه” خوانده می شود) ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. قرارداد ممکن است برای مدت معین (مثلاً 6 یا 12 ماه) باشد یا ادواری (معمولاً ماه به ماه) باشد.

قراردادهایی که برای مدت معینی بسته می شوند مطمئن تر هستند زیرا برای صاحب ملک مشکلتر خواهد بود شما را بیرون کند، اما اگر شما بخواهید پیش از پایان مدت معیّن نقل مکان کنید این قراردادها می توانند پرهزینه تر تمام شوند. (برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Breaking a lease نگاه کنید.) تنها در صورتی خود را متعهّد به قرارداد با مدت معیّن بکنید که در حدّ معقولی مطمئن باشید که می خواهید تمام مدت مذکور در قرارداد را در ملک استیجاری بمانید.

این صفحه

رضایت شما برای ارسال الکترونیکی اعلان ها

گزارش وضعیت و مدارک دیگر

اجاره بها و ودیعه

پیش از پرداخت هرگونه پول و قبل از اسباب کشی به ملک اطمینان حاصل کنید که از وضعیت ملک راضی هستید. چنانچه صاحب ملک پیشنهاد یا موافقت نماید که پیش از نقل مکان شما به ملک، آن را مرمّت کند یا به وضع بهتری درآورد (مثلاً بخاری کار بگذارد)، مطمئن شوید که این وعده در قرارداد اجاره گنجانده شود یا آن را کتباً به شما بدهند.

چنانچه قرارداد اجاره کتبی است پیش از این که آن را امضا کنید باید یک نسخه از آن به شما بدهند. در صورت لزوم، پیش از امضا راهنمائی بگیرید بویژه اگر “شرایط اضافی” به آن ضمیمه شده باشد. ظرف 14روز از امضا، باید یک نسخه از قرارداد را به شما بدهند.

رضایت شما برای ارسال الکترونیکی اعلان ها

زمانی که اجاره نامه را امضا میکنید, ممکن است صاحب خانه و یا مامور بنگاه املاک از شما بخواهند که رضایت بدهید صاحب خانه اعلان ها رابه صورت الکترونیکی مثلا از طریق ایمیل برای شما ارسال کند. فقط در صورتی باید با این مورد موافقت کنید که به صورت دائمی ایمیل های خود را چک میکنید. می بایست اطمینان حاصل فرمائید که آدرس ایمیلی که اعلان ها را به آن ارسال میکنند مشخص و واضح است. شما می بایست این مورد را در نظر داشته باشید که ممکن است ایمیل هایی که از طرف صاحب خانه یا مامور بنگاه املاک برای شما ارسال میشود یا وارد پوشه ی اسپم شود یا به دلیل سایز آن رد شود.

هیچ اجباری برای شما وجود ندارد که قبول کنید اعلان ها برای شما به صورت الکترونیکی ارسال شود و شما در صورتی که نظرتان عوض شود میتوانید رضایت خود را در این مورد پس بگیرید.

درصورتی که رضایت خود را برای خدمات الکترونیکی پس میگیرید, اطمینان حاصل فرمائید که از این موضوع مدرکی را تهیه فرمائید. به عنوان مثال یک رونوشت از نامه یا ایمیلی که به صاحب خانه اعلام میدارید اعلان ها را به صورت الکترونیکی نفرستند نزد خود نگاه دارید.

گزارش وضعیت و مدارک دیگر

در آغاز اجاره، صاحب ملک باید مدارک زیر را به شما بدهد:

  • یک نسخه از “اعلامیۀ حقوق و وظایف” (دفترچه ایست از Consumer Affairs Victoria)

  • اگر ودیعه پرداخت کرده اید، 2 نسخه از “گزارش وضعیتِ” تکمیل شده که به امضای صاحب ملک یا بنگاه معاملات ملکی رسیده باشد

  • نام کامل، نشانی، شماره تلفن و فکس صاحب ملک، و اظهاریه ای کتبی درمورد این که آیا نمایندۀ بنگاه معاملات ملکی می تواند اجازه تعمیرات فوری را بدهد یا خیر

  • اگر نمایندۀ بنگاه معاملات ملکی می تواند اجازه تعمیرات فوری را بدهد، حدّ اکثر مبلغی که مجاز است هزینه کند، و شماره تلفن یا فکس وی برای تعمیرات فوری

“گزارش وضعیت” می تواند مدرک قاطعی باشد درمورد وضع ملک (هم داخل و هم خارج) در تاریخی که که شما به آن نقل مکان کردید. این گزارش می تواند به شما کمک کند که در پایان مدت اجاره دربرابر مطالبۀ ودیعه یا ادعای غرامت بابت خسارت وارده یا هزینه های نظافت دفاع کنید. حتماً هرگونه مسآله ای (مانند لکه های فرش) را در هر دو نسخۀ گزارش یادداشت نمائید. چنانچه در فرم جای کافی وجود ندارد در بخش مربوطه بنویسید “به پیوست نگاه کنید”، و یک ورقۀ جدا ضمیمۀ فرم نمائید. پس از تکمیل فرم، آن را امضا کرده یک نسخه از آن را به صاحب ملک برگردانید و نسخۀ دیگر را در جای امنی نگه دارید. “گزارش وضعیت” را باید ظرف 3 روزِ کاری از تاریخ نقل مکان به ملک، پر کنید، امضا نمائید و برگردانید.

اجاره بها و ودیعه

اگر اجاره بهای شما هفته ای 350 دلار یا کمتر باشد می توانند حد اکثر اجارۀ یک ماه را پیشاپیش بخواهند به اضافۀ معادل حداکثر یک ماه اجاره بابت ودیعه. چنانچه اجاره هفتگی پرداخته می شود می توانند فقط اجارۀ دو هفته را پیشاپیش بخواهند.

اگر اجاره بهای شما بیش از هفته ای 350 دلار باشد محدودیتی درمورد حد اکثر میزان ودیعه یا اجارۀ پیشاپیش وجود ندارد.

اگر در قرارداد اجارۀ شما قید شده باشد که ملک محلِ اقامتِ اصلیِ صاحب ملک است و صاحب ملک قصد دارد پس از انقضای اجاره نامه دوباره به ملک نقل مکان کند، محدودیتی درمورد حد اکثر ودیعه وجود ندارد.

اگر بنگاههای معاملات ملکی (یا هر کس دیگری از جمله یک شخص ثالث) بابت صدور نخستین کارت پرداخت اجاره یا برقراری و/ یا استفاده از تسهیلات کسر مستقیم از حساب برای پرداخت اجاره پولی بگیرند کارشان غیرقانونی است. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Complaints about landlords and real estate agents نگاه کنید.

چنانچه اجاره را شخصاً یعنی حضوری پرداخت می کنید باید بلافاصله به شما رسید بدهند. اگر از روش دیگری برای پرداخت اجاره استفاده می کنید و هنگام پرداخت تقاضای رسید می نمائید باید ظرف پنج روزِ کاری به شما رسید بدهند. حتی اگر هنگام پرداخت تقاضای رسید نکنید ظرف 12 ماه از تاریخ پرداخت هم می توانید سابقۀ پرداختهای اجاره تان را بخواهید. ظرف پنج روزِ کاری از تاریخ تقاضا باید یک نسخه از سابقه را به شما بدهند.

در بیشتر موارد، نمی توانند از شما هم ودیعه بخواهند هم وثیقه. اگر چنین موردی برایتان پیش آمد برای گرفتن راهنمائی با Tenants Union/Tenants Victoria تماس بگیرید.

هنگامی که ودیعه را می پردازید صاحب ملک یا بنگاه معاملات ملکی باید فرم “تسلیم ودیعه” را پر کرده امضا نمایند و فرم را برای امضا به شما بدهند. آنها باید ظرف 10 روزِ کاری فرم و پول ودیعۀ شما را به  Residential Tenancies Authority Bond  تسلیم کنند. “مقام مسؤول ودیعه” باید ظرف 15 روزِ کاری از تاریخ دریافت آن، برای شما رسید بفرستد. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی Bonds نگاه کنید.

بیش از شش ماه یک بار نمی توانند اجاره بهای شما را بالا ببرند. برای اطلاعات بیشتر به برگۀ اطلاعاتی  Rent increases نگاه کنید.

 این اطلاعات تنها جنبه رهنمود دارد و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای صلاحدید حقوقی حرفه ای استفاده شود.

صفحات مربوطه

درخواست برای اجاره مسکن خصوصی

ودیعه

لغو اجاره نامه

شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی

افزایش اجاره بها

آیا به کمک بیشتری نیاز دارید؟

اگر به آگاهی یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید


Starting a tenancy | Persian | June 2012

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.