Polski (Polish)

  Gorąca Linia Najemców: 9416 2577


  porada dla najemców (advice for tenants)

  Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości

  Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości (PDF)
  Applying for a private rental property

  Cesja i podnajem

  Cesja i podnajem (PDF)
  Assignment & subletting

  Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem

  Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem (PDF)
  Avoiding eviction for rent arrears

  Kaucje

  Kaucje (PDF)
  dokładne wskazówki dotyczące odzyskania przez ciebie kaucji (PDF)
  Bonds

  Zerwanie umowy najmu

  Zerwanie umowy najmu (PDF)
  Breaking a lease

  Roszczenie odszkodowania

  Roszczenie odszkodowania (PDF)
  Claiming compensation

  Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości

  Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  Obrona przed żądaniem odszkodowania

  Obrona przed żądaniem odszkodowania (PDF)
  Defending a compensation claim

  Zakończenie najmu

  Zakończenie najmu (PDF)
  Ending a tenancy

  Eksmisja

  Eksmisja (PDF)
  Eviction

  Fees i costs rozpraw w VCAT

  Fees i costs rozpraw w VCAT (PDF)
  Fees and Costs for VCAT hearing

  Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania

  Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  Rzeczy pozostawione

  Rzeczy pozostawione (PDF)
  Goods left behind

  Wypowiedzenia Wynajmu

  Wypowiedzenia Wynajmu (PDF)
  Notice to Vacate

  Zwierzęta domowe

  Zwierzęta domowe (PDF)
  Pets

  Prywatność

  Prywatność (PDF)
  Privacy

  Podwyżki czynszu

  Podwyżki czynszu (PDF)
  Rent increases

  Naprawy

  Naprawy (PDF)
  dokładne wskazówki dotyczące napraw (PDF)
  Repairs

  Wspólne gospodarstwa domowe

  Wspólne gospodarstwa domowe (PDF)
  Shared households

  Początek najmu

  Początek najmu (PDF)
  Starting a tenancy

  Bazy danych najemców, lub „czarne listy”

  Bazy danych najemców, lub „czarne listy” (PDF)
  Tenant databases and blacklists

  Prawa lokatorów (podsumowanie)

  Prawa lokatorów (podsumowanie) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)

  Wynajmujący sprzedaje

  Wynajmujący sprzedaje (PDF)
  The landlord is selling

  Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

  Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny (PDF)
  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  Opłaty za usługi komunalne

  Opłaty za usługi komunalne (PDF)
  Utility charges

  Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania

  Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice

  Kiedy chcesz się wyprowadzić

  Kiedy chcesz się wyprowadzić (PDF)
  When you want to leave

  Jakie są moje opcje mieszkaniowe?

  Jakie są moje opcje mieszkaniowe? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa?

  Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie?

  Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie? (PDF)
  3 How do I find and apply for housing?: Student housing

  Lista kontrolna inspekcji lokalu: zakwaterowanie studentów (PDF)

  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

  Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości?

  Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (prywatny wynajem i wspólne domy)

  Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia)

  Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się?

  Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się? (PDF)
  8 What do I need to know before moving out?: Student housing

  Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego

  Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego (PDF)
  Public housing: appealing a public housing decision

  Ubieganie się o przyznanie mieszkania państwowego (podręcznik)

  Ubieganie się o przyznanie mieszkania państwowego (podręcznik) (PDF)
  Applying for public housing handbook

  Uniknięcie kosztów konserwacji

  Uniknięcie kosztów konserwacji (PDF)
  Public housing: avoiding maintenance charges

  Utrzymanie zgody między współnajemcami

  Utrzymanie zgody między współnajemcami (PDF)
  Keeping the mates in housemates

  Czynsze w mieszkalnictwie Państwowym

  Czynsze w mieszkalnictwie Państwowym (PDF)
  Public housing: rents

  Naprawy w mieszkalnictwie Państwowym

  Naprawy w mieszkalnictwie Państwowym (PDF)
  Public housing: repairs

  dokładne wskazówki dotyczące „prawa wejścia” (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.