Polski (Polish)

Gorąca Linia Najemców: 03 9416 2577


porada dla najemców (advice for tenants)

Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości

Ubieganie się o prywatny wynajem nieruchomości (PDF)
Applying for a private rental property

Cesja i podnajem

Cesja i podnajem (PDF)
Assignment & subletting

Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem

Unikanie eksmisji za zaleganie z czynszem (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears

Kaucje i zwroty

dokładne wskazówki dotyczące odzyskania przez ciebie kaucji (PDF)
Bond payments and refunds

Zerwanie umowy najmu

Zerwanie umowy najmu (PDF)
Breaking a lease

odszkodowanie dla najemców

Compensation

Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości

Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Obrona przed żądaniem odszkodowania

Defending a compensation claim

Zakończenie najmu

Zakończenie najmu (PDF)
Ending a tenancy

Eksmisja

Eksmisja (PDF)
Eviction

Fees i costs rozpraw w VCAT

Fees and Costs for VCAT hearing

Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Rzeczy pozostawione

Rzeczy pozostawione (PDF)
Goods left behind

Wypowiedzenia Wynajmu

Notice to Vacate

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe (PDF)
Pets and your tenancy

Prywatność

Prywatność (PDF)
Privacy as a tenant

Podwyżki czynszu

Podwyżki czynszu (PDF)
Rent increases

Naprawy w wynajmowanych domach

Repairs to rented homes

Wspólne gospodarstwa domowe

Wspólne gospodarstwa domowe (PDF)
Shared households

Początek najmu

Początek najmu (PDF)
Starting a tenancy

Bazy danych najemców, lub „czarne listy”

Bazy danych najemców, lub „czarne listy” (PDF)
Tenant databases and blacklists

Prawa lokatorów (podsumowanie)

Prawa lokatorów (podsumowanie) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

Wynajmujący sprzedaje

Wynajmujący sprzedaje (PDF)
The landlord is selling

Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Opłaty za usługi komunalne

Opłaty za usługi komunalne (PDF)
Utility charges

Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Kiedy chcesz się wyprowadzić

Kiedy chcesz się wyprowadzić (PDF)
When you want to leave

Jakie są moje opcje mieszkaniowe?

Jakie są moje opcje mieszkaniowe? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa?

Która opcja mieszkaniowa jest dla mnie właściwa? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing

Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie?

Jak mam znaleźć mieszkanie i złożyć podanie? (PDF)
3 How do I find and apply for housing?: Student housing

Lista kontrolna inspekcji lokalu: zakwaterowanie studentów (PDF)

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości?

Co oznaczają skróty dotyczące nieruchomości? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (prywatny wynajem i wspólne domy)

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia)

Co powinienem wiedzieć przed wprowadzeniem się? (domy z umeblowanymi pokojami do wynajęcia) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się?

Co powinienem wiedzieć przed wyprowadzeniem się? (PDF)
8 What do I need to know before moving out?: Student housing

Odwoływanie się od decyzji mieszkalnictwa państwowego

Public housing: appealing a public housing decision

Ubieganie się o przyznanie mieszkania państwowego (podręcznik)

Applying for public housing handbook

Uniknięcie kosztów konserwacji

Public housing: avoiding maintenance charges

Utrzymanie zgody między współnajemcami

Utrzymanie zgody między współnajemcami (PDF)
Keeping the mates in housemates

Czynsze w mieszkalnictwie Państwowym

Public housing: rents

Naprawy w mieszkalnictwie Państwowym

Public housing: repairs

dokładne wskazówki dotyczące „prawa wejścia” (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.