Српски (Serbian)


  савети за станаре (advice for tenants)

   

  Пренос уговора и подзакуп

  Пренос уговора и подзакуп (PDF)
  Assignment & subletting
   

  Прекид закупа

  Прекид закупа (PDF)
  Breaking a lease
   

  Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине

  Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине (PDF)
  Avoiding eviction for rent arrears
   

  Кауције

  Кауције (PDF)
  Корак по корак водич за повраћај кауције (PDF)
  Bonds
   

  Потраживање одштете

  Потраживање одштете (PDF)
  Claiming compensation
   

  Жалбе на власнике и агенције за некретнине

  Жалбе на власнике и агенције за некретнине (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents
   

  Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом

  Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом (PDF)
  Fees and Costs for VCAT hearing
   

  Одбрана од захтева за надокнаду штете

  Одбрана од захтева за надокнаду штете (PDF)
  Defending a compensation claim
   

  Престанак закупа

  Престанак закупа (PDF)
  Ending a tenancy
   

  Обавештење власнику да занемарује своју дужност

  Обавештење власнику да занемарује своју дужност (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice
   

  Ствари које су остале у кући/стану

  Ствари које су остале у кући/стану (PDF)
  Goods left behind
   

  Налози за исељење

  Налози за исељење (PDF)
  Notice to Vacate
   

  Кућни љубимци

  Кућни љубимци (PDF)
  Pets
   

  Приватност

  Приватност (PDF)
  Privacy
   

  Повећање станарине

  Повећање станарине (PDF)
  Rent increases
   

  Заједнички смештај

  Заједнички смештај (PDF)
  Shared households
   

  Почетак закупа

  Почетак закупа (PDF)
  Starting a tenancy
   

  Базе података станара или „црне листе“

  Базе података станара или „црне листе“ (PDF)
  Tenant databases and blacklists
   

  Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана

  Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана (PDF)
  Applying for a private rental property
   

  Власник продаје кућу или стан

  Власник продаје кућу или стан (PDF)
  The landlord is selling
   

  Грађански и административни трибунал Викторије

  Грађански и административни трибунал Викторије (PDF)
  The Victorian Civil and Administrative Tribunal
   

  Комуналне услуге

  Комуналне услуге (PDF)
  Utility charges
   

  Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност

  Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice
   

  Када желите да се иселите

  Када желите да се иселите (PDF)
  When you want to leave
   

  Које су моје опције за смештај?

  Које су моје опције за смештај? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing
   

  Која врста смештаја је најбоља за мене?

  Која врста смештаја је најбоља за мене? (PDF)
  2. Which housing option is right for me: student housing
   

  Како да нађем смештај и предам молбу?

  Како да нађем смештај и предам молбу? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing
   

  Контролна листа за инспекцију некретнине: информативни лист за студенте (PDF)

  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)
   

  Шта значе скраћенице агенција за некретнине?

  Шта значе скраћенице агенција за некретнине? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing
   

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај)

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing
   

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање)

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing
   

  Шта треба да знам пре него што се иселим?

  Шта треба да знам пре него што се иселим? (PDF)
  8 What do I need to know before moving out?: Student housing
   

  Подношење молбе за државни смештај – приручник

  Подношење молбе за државни смештај – приручник (PDF)
  Applying for public housing handbook
   

  Станарска права – приручник (кратак садржај)

  Станарска права – приручник (кратак садржај) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)
   

  Избацивање закупца

  Избацивање закупца (PDF)
  Eviction
   

  Поправке

  Поправке (PDF)
  Корак по корак водич за поправке (PDF)
  Repairs
   

  како очувати пријатељство са сустанарима

  како очувати пријатељство са сустанарима (PDF)
  Keeping the mates in housemates
   

  Поправке у државном смештају

  Поправке у државном смештају (PDF)
  Public housing: repairs
   

  Жалба на одлуку о државном смештају

  Жалба на одлуку о државном смештају (PDF)
  Public housing: appealing a public housing decision
   

  Станарине у државном смештају

  Станарине у државном смештају (PDF)
  Public housing: rents
   

  Како да избегнететрошкове одржавања

  Како да избегнететрошкове одржавања (PDF)
  Public housing: avoiding maintenance charges
   

  Корак по корак водич кроз право улаза (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.