Српски (Serbian)


савети за станаре (advice for tenants)

 

Пренос уговора и подзакуп

Пренос уговора и подзакуп (PDF)
Assignment & subletting
 

Прекид закупа

Прекид закупа (PDF)
Breaking a lease
 

Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине

Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears
 

плаћање и рефундирање депозита

Корак по корак водич за повраћај кауције (PDF)
Bond payments and refunds
 

компензација за станаре

Compensation for tenants
 

Жалбе на власнике и агенције за некретнине

Жалбе на власнике и агенције за некретнине (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents
 

Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом

Fees and Costs for VCAT hearing
 

Одбрана од захтева за надокнаду штете

Одбрана од захтева за надокнаду штете (PDF)
Defending a compensation claim
 

Престанак закупа

Престанак закупа (PDF)
Ending a tenancy
 

Обавештење власнику да занемарује своју дужност

Обавештење власнику да занемарује своју дужност (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice
 

Ствари које су остале у кући/стану

Ствари које су остале у кући/стану (PDF)
Goods left behind
 

Налози за исељење

Notice to Vacate
 

Кућни љубимци

Кућни љубимци (PDF)
Pets and your tenancy
 

Приватност

Приватност (PDF)
Privacy as a tenant
 

Повећање станарине

Повећање станарине (PDF)
Rent increases
 

Заједнички смештај

Заједнички смештај (PDF)
Shared households
 

Почетак закупа

Почетак закупа (PDF)
Starting a tenancy
 

Базе података станара или „црне листе“

Базе података станара или „црне листе“ (PDF)
Tenant databases or “blacklists”
 

Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана

Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана (PDF)
Applying for a private rental property
 

Власник продаје кућу или стан

Власник продаје кућу или стан (PDF)
The landlord is selling
 

Грађански и административни трибунал Викторије

The Victorian Civil and Administrative Tribunal
 

Комуналне услуге

Комуналне услуге (PDF)
Utility charges
 

Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност

Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност (PDF)
When you get a Breach of Duty notice
 

Када желите да се иселите

Када желите да се иселите (PDF)
When you want to leave
 

Које су моје опције за смештај?

Које су моје опције за смештај? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing
 

Која врста смештаја је најбоља за мене?

Која врста смештаја је најбоља за мене? (PDF)
2. Which housing option is right for me: student housing
 

Како да нађем смештај и предам молбу?

Како да нађем смештај и предам молбу? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing
 

Контролна листа за инспекцију некретнине: информативни лист за студенте (PDF)

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)
 

Шта значе скраћенице агенција за некретнине?

Шта значе скраћенице агенција за некретнине? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing
 

Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај)

Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing
 

Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање)

Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing
 

Шта треба да знам пре него што се иселим?

Шта треба да знам пре него што се иселим? (PDF)
8 What do I need to know before moving out?: Student housing
 

Подношење молбе за државни смештај – приручник

Applying for public housing handbook
 

Станарска права – приручник (кратак садржај)

Станарска права – приручник (кратак садржај) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)
 

Избацивање закупца

Избацивање закупца (PDF)
Eviction
 

Поправке за изнајмљене куће

Repairs to rented homes
 

како очувати пријатељство са сустанарима

како очувати пријатељство са сустанарима (PDF)
Keeping the mates in housemates
 

Поправке у државном смештају

Public housing: repairs
 

Жалба на одлуку о државном смештају

Public housing: appealing a public housing decision
 

Станарине у државном смештају

Public housing: rents
 

Како да избегнететрошкове одржавања

Public housing: avoiding maintenance charges
 

Корак по корак водич кроз право улаза (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.