Српски (Serbian)

о нама

Tenants Victoria (Станари Викторије) је служба која пружа бесплатне и поверљиве услуге особама које изнајмљују стан у Викторији. Ми пружамо информације и савете на многим језицима како бисмо помогли станарима да помогну себи.

Служба Tenants Victoria (Станари Викторије) може:

  • да вам помогне да попуните обрасце или споразуме који се односе на ваш најам
  • да вам да савет о специфичним проблемима, нпр. о поправкама или о повећању станарине
  • да вас заступа или преговара у ваше име са станодавцем или агентом за изнајмљивање некретнина
  • да вам помогне са заступањем на VCAT-у (Victorian Civil and Administrative Tribunal – Грађански и административни трибунал Викторије)
  • да разговара са вашом групом у друштвеној заједници о правима станара

контактирајте нас

Све наше услуге су бесплатне и за њима је велика потражња, па иако наши саветници настоје да помогну што већем броју људи, морате да знате да се често дуго чека и не можемо да гарантујемо да ћемо помоћи свима који нас контактирају.

Важне информације пре него што позовете телефонску службу за помоћ станарима

Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак: 9:00 – 16:00
затворено викендом и државним празницима

телефонска служба за помоћ станарима у државном смештају: 1800 068 860

Важне информације пре него што позовете телефонску службу за помоћ станарима у државном смештају.
Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак: 9:00 – 16:00
затворено викендом и државним празницима

говорите свој језик

Ако нас позовете и кажете нам своје име, језик и број телефона , можемо да вас позовемо са преводиоцем.

ваша приватност

За информације о вашој приватности приликом коришћења наших услуга, погледајте Правилник правне службе о приватности (Legal Service Privacy Policy) .

повеља о услугама које пружамо странкама

За информације о стандардима на које пристанете када користите наше услуге, погледајте нашу повељу о услугама које пружамо странкама.

савети за станаре (advice for tenants)

Поправка клима уређаја

Air conditioner repair

Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана

Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана (PDF)
Applying for a private rental property

Пренос уговора и подзакуп

Пренос уговора и подзакуп (PDF)
Assignment & subletting

Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине

Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears

плаћање и рефундирање депозита

Корак по корак водич за повраћај кауције (PDF)
Bond payments and refunds

Прекид закупа

Прекид закупа (PDF)
Breaking a lease

компензација за станаре

Compensation for tenants

Жалбе на власнике и агенције за некретнине

Жалбе на власнике и агенције за некретнине (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents

Одбрана од захтева за надокнаду штете

Одбрана од захтева за надокнаду штете (PDF)
Defending a compensation claim

Престанак закупа

Престанак закупа (PDF)
Ending a tenancy

Избацивање закупца

Избацивање закупца (PDF)
Eviction

Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом

Fees and Costs for VCAT hearing

Обавештење власнику да занемарује своју дужност

Обавештење власнику да занемарује своју дужност (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty notice

Ствари које су остале у кући/стану

Ствари које су остале у кући/стану (PDF)
Goods left behind

како очувати пријатељство са сустанарима

како очувати пријатељство са сустанарима (PDF)
Keeping the mates in housemates

Налози за исељење

Notice to Vacate

Кућни љубимци

Кућни љубимци (PDF)
Pets and your tenancy

Приватност

Приватност (PDF)
Privacy as a tenant

Повећање станарине

Повећање станарине (PDF)
Rent increases

Поправке за изнајмљене куће

ваш водич за поправке – корак по корак (PDF)
Repairs to rented homes

Заједнички смештај

Заједнички смештај (PDF)
Shared households

Почетак закупа

Starting a tenancy

Базе података станара или „црне листе“

Базе података станара или „црне листе“ (PDF)
Tenant databases or “blacklists”

Станарска права – приручник (кратак садржај)

Станарска права – приручник (кратак садржај) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)

Власник продаје кућу или стан

Власник продаје кућу или стан (PDF)
The landlord is selling

Грађански и административни трибунал Викторије

The Victorian Civil and Administrative Tribunal

Комуналне услуге

Комуналне услуге (PDF)
Utility charges

Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност

Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност (PDF)
When you get a Breach of Duty notice

Када желите да се иселите

Када желите да се иселите (PDF)
When you want to leave

Које су моје опције за смештај?

Које су моје опције за смештај? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing

Која врста смештаја је најбоља за мене?

Која врста смештаја је најбоља за мене? (PDF)
2. Which housing option is right for me: student housing

Како да нађем смештај и предам молбу?

Како да нађем смештај и предам молбу? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing

Контролна листа за инспекцију некретнине: информативни лист за студенте (PDF)

4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

Шта значе скраћенице агенција за некретнине?

Шта значе скраћенице агенција за некретнине? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај)

Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање)

Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

Шта треба да знам пре него што се иселим?

Шта треба да знам пре него што се иселим? (PDF)
8 What do I need to know before moving out?: Student housing

Поправке у државном смештају

Public housing: repairs

Жалба на одлуку о државном смештају

Public housing: appealing a public housing decision

Станарине у државном смештају

Public housing: rents

Како да избегнететрошкове одржавања

Public housing: avoiding maintenance charges

Корак по корак водич кроз право улаза (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.