Soomaali (Somali)


Talada loogu talagalay kireystayaasha (advice for tenants)

 

Ku wareejinta & ka sii kireynta

Ku wareejinta & ka sii kireynta (PDF)
Assignment & subletting
 

Jebinta Heshiiska Ijaarka

Jebinta Heshiiska Ijaarka (PDF)
Breaking a lease
 

Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis

Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis (PDF)
Avoiding eviction for rent arrears
 

lacagta dibaajiga iyo soo celiyo

Tusaha tallaabo tallaabada ah ee sidii aad dib ugu heli lahayd debaajiga (PDF)
Bond payments and refunds
 

magdhawga kireytayaasha

Compensation for tenants
 

Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha

Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha (PDF)
Complaints about landlords and real estate agents
 

Kharashaadka iyo lacagta ujrada VCAT

Fees and Costs for VCAT hearing
 

Difaacida dalabka Magdhowga

Difaacida dalabka Magdhowga (PDF)
Defending a compensation claim
 

Dhameynta kireysiga

Dhameynta kireysiga (PDF)
Ending a tenancy
 

Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka

Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka (PDF)
Giving your landlord a Breach of Duty Notice
 

Alaabka laga tegay

Alaabka laga tegay (PDF)
Goods left behind
 

Ogeysiinta Banaynta Guriga

Notice to Vacate
 

Xayawaanka la korsado

Xayawaanka la korsado (PDF)
Pets and your tenancy
 

Arimaha gaarka ah

Arimaha gaarka ah (PDF)
Privacy as a tenant
 

Kordhinta ijaarka

Kordhinta ijaarka (PDF)
Rent increases
 

Guryaha lawada degan yahay

Guryaha lawada degan yahay (PDF)
Shared households
 

Bilaabida kireysiga

Bilaabida kireysiga (PDF)
Starting a tenancy
 

Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”

Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow” (PDF)
Tenant databases or “blacklists”
 

Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah

Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah (PDF)
Applying for a private rental property
 

Mulkiiluhu wuu iibinayaa

Mulkiiluhu wuu iibinayaa (PDF)
The landlord is selling
 

Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria

The Victorian Civil and Administrative Tribunal
 

Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo

Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo (PDF)
Utility charges
 

Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka

Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka (PDF)
When you get a Breach of Duty notice
 

Markaad dooneysid inaad guurto

Markaad dooneysid inaad guurto (PDF)
When you want to leave
 

Waa maxay fursadaheyga gurigu?

Waa maxay fursadaheyga gurigu? (PDF)
1. What are my housing options?: Student housing
 

Waa maxay fursada guriga ee igu haboon?

Waa maxay fursada guriga ee igu haboon? (PDF)
2. Which housing option is right for me?: Student housing
 

Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga?

Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga? (PDF)
3. How do I find and apply for housing?: Student housing
 

Liiska jeegareynta kormeerka guriga:warqada xaqiiqda ee guriyeynta ardeyga

4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)
 

Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha?

Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha? (PDF)
5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing
 

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago)

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago) (PDF)
6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing
 

Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah)

Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah) (PDF)
7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing
 

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin?

Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin? (PDF)
8. What do I need to know before moving out?: Student housing
 

Dalbashada buug yaraha guriyeynta dadweynaha

Dalbashada buug yaraha guriyeynta dadweynaha (PDF)
Applying for public housing handbook
 

Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid)

Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid) (PDF)
Tenants rights handbook (summary)
 

Ka saarid

Ka saarid (PDF)
Eviction
 

Dayactir guryo kiro ah

Repairs to rented homes
 

Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan

Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan (PDF)
Keeping the mates in housemates
 

Dayactirka guryaha Dadweynaha

Public housing: repairs
 

Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha

Public housing: appealing a public housing decision
 

Kirooyinka guryaha Dadweynaha

Public housing: rents
 

Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka

Public housing: avoiding maintenance charges
 

Tusaha tallaabo tallaabada ah ee xuquuqda soo gelitaanka (PDF)

Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.