Soomaali (Somali)


  Talada loogu talagalay kireystayaasha (advice for tenants)

   

  Ku wareejinta & ka sii kireynta

  Ku wareejinta & ka sii kireynta (PDF)
  Assignment & subletting
   

  Jebinta Heshiiska Ijaarka

  Jebinta Heshiiska Ijaarka (PDF)
  Breaking a lease
   

  Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis

  Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis (PDF)
  Avoiding eviction for rent arrears
   

  Debaajiga

  Debaajiga (PDF)
  Tusaha tallaabo tallaabada ah ee sidii aad dib ugu heli lahayd debaajiga (PDF)
  Bonds
   

  Dalbashada magdhow

  Dalbashada magdhow (PDF)
  Claiming compensation
   

  Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha

  Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents
   

  Kharashaadka iyo lacagta ujrada VCAT

  Kharashaadka iyo lacagta ujrada VCAT (PDF)
  Fees and Costs for VCAT hearing
   

  Difaacida dalabka Magdhowga

  Difaacida dalabka Magdhowga (PDF)
  Defending a compensation claim
   

  Dhameynta kireysiga

  Dhameynta kireysiga (PDF)
  Ending a tenancy
   

  Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka

  Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty Notice
   

  Alaabka laga tegay

  Alaabka laga tegay (PDF)
  Goods left behind
   

  Ogeysiinta Banaynta Guriga

  Banaynta Guriga (PDF)
  Notice to Vacate
   

  Xayawaanka la korsado

  Xayawaanka la korsado (PDF)
  Pets
   

  Arimaha gaarka ah

  Arimaha gaarka ah (PDF)
  Privacy
   

  Kordhinta ijaarka

  Kordhinta ijaarka (PDF)
  Rent increases
   

  Guryaha lawada degan yahay

  Guryaha lawada degan yahay (PDF)
  Shared households
   

  Bilaabida kireysiga

  Bilaabida kireysiga (PDF)
  Starting a tenancy
   

  Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”

  Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow” (PDF)
  Tenant databases and blacklists
   

  Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah

  Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah (PDF)
  Applying for a private rental property
   

  Mulkiiluhu wuu iibinayaa

  Mulkiiluhu wuu iibinayaa (PDF)
  The landlord is selling
   

  Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria

  Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria (PDF)
  The Victorian Civil and Administrative Tribunal
   

  Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo

  Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo (PDF)
  Utility charges
   

  Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka

  Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice
   

  Markaad dooneysid inaad guurto

  Markaad dooneysid inaad guurto (PDF)
  When you want to leave
   

  Waa maxay fursadaheyga gurigu?

  Waa maxay fursadaheyga gurigu? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing
   

  Waa maxay fursada guriga ee igu haboon?

  Waa maxay fursada guriga ee igu haboon? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing
   

  Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga?

  Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing
   

  Liiska jeegareynta kormeerka guriga:warqada xaqiiqda ee guriyeynta ardeyga

  4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)
   

  Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha?

  Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing
   

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago)

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing
   

  Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah)

  Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing
   

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin?

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing
   

  Dalbashada buug yaraha guriyeynta dadweynaha

  Dalbashada buug yaraha guriyeynta dadweynaha (PDF)
  Applying for public housing handbook
   

  Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid)

  Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)
   

  Ka saarid

  Ka saarid (PDF)
  Eviction
   

  Dayactirka

  Dayactirka (PDF)
  Tusaha tallaabo tallaabada dayactirka
  Repairs
   

  Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan

  Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan (PDF)
  Keeping the mates in housemates
   

  Dayactirka guryaha Dadweynaha

  Dayactirka guryaha Dadweynaha (PDF)
  Public housing: repairs
   

  Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha

  Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha (PDF)
  Public housing: appealing a public housing decision
   

  Kirooyinka guryaha Dadweynaha

  Kirooyinka guryaha Dadweynaha (PDF)
  Public housing: rents
   

  Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka

  Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka (PDF)
  Public housing: avoiding maintenance charges
   

  Tusaha tallaabo tallaabada ah ee xuquuqda soo gelitaanka (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  The Tenants Union of Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.