Xeerka adeega macaamiilka

ammaanka

Waxaan siin doona dhammaan macaamiisheena, dadka booqashada ah iyo shaqaalaha jawi aan dhib lahayn oo ammaan ah.

Waxaad wax ka geysan doontaa jawiga aan dhibka lahayn ee ammaanka ah looguna talagalay dhammaan macaamiisha, dadka booqashada ah iyo shaqaalaha

U dulqaadashadeenu waa eber wixii ah:

 • taabashada jirka ee aan raaliga laga ahayn
 • nooc kasta oo ah dabeecad dagaal leh
 • aan xushmad lahayn, cey leh, dagaal leh ama leh dabeecad iyo luuqad hanjabaadeed
 • ku isticmaalka aalkolada ama walxaha sharci darada ah dhismaheena

arimaha gaarka ah

Waxaan ula macaamileynaa dhammaan macluumaadka aan kaa ururino si qarsoon:

 • Waxaan ururin doona, keydin doona, isticmaali doona oo aan bixin doona macluumaadkaaga shakhsiyadeed si waafaqsan sharciga khuseeya ee Australia
 • Fadlan tixraac qorshaheena Arimaha gaarka ah

Ma geli doontid goobaha shaqada xubin shaqaalaha ka mid ah la’aantood

Xushamad

Waxaan kuula dhaqmi doona si sharaf iyo xushmad leh dhammaan wakhtiyada.

Waxaad ula dhaqmi doontaa shaqaalaheena iyo kuwa kale ee adeega jooga si sharaf iyo xushmad leh wakhtiyadoo dhan.

Wada hadalka

Waxaan noqon doona kuwo cadaalad ah, furfuran oo macquul ah.

Waxaan ku siin doona macluumaad cad, sax ah, oo wakhtiyeysan ama meeshii suurtogal ah waxaan kuu gudbineynaa adeeg ku caawin kara.

Waxaad awoodi doontaa:

 • inaad macluumaadka nagu siiso wakhtigii loogu talagalay
 • inaad na siiso faahfaahinta wixii isbedel ah isla markay dhacaan
 • inaad loo sheegto haddii aad leedahay wax baahi khaas ah.

Xor baad utahay inaad noo sheegto haddii aad qabto:

 • Cabshooyin ku saabsan adeegaad heshay, ama haddii aad dareemeysid inaan si cadaalad ah oo macquul ah laguula dhaqmin
 • Soojeedino ku saabsan sidii aan u hagaajin lahayn adeegyadeena
 • Bogaadin ku saabsan waxa wanaagsan ee aad aragtay.

Ururka kireystayaashu wuxuu dib u dhiganayaa xuquuqda uu ku diidayo inuu siiyo caawimaad macaamiil kasta oo aan raacin xeerkan. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad dhismaha ka baxdo oo aad soo noqoto wakhti kale. Waxaa laga yaabaa inaan qaadno talaabooyin lagu hubinayo inaad baxdo marka sidaas lagu weydiisto.

 


Client service charter | Somali

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.