Khadka caawimaada kireystaha guryaha dadweynaha: 1800 068 860

Khadka Caawimaada Kireystaha Guryaha Dadweynaha waa adeed tallo aasaasi ah iyo macluumaad qarsoon oo bilaash ah. Ka soo wicitaanka taleefanka dadweynaha iyo ka gurigu waa bilaash 1800 068 860.

Macluumaadka ku saabsan arimahaaga gaarka ah markaad isticmaalayso adeegyadeena, arag Qorshaha Arimaha Gaarka ah ee Adeega Sharciga.

Wixii macluumaad ah ee ku saabsan heerarka aad ogolaato markaad isticmaalayso adeegyadayada, eeg xeerka adeega macaamiilkayaga.

Yaan caawinaa

Waxaan caawinaa kireystayaasha guryaha dadweynaha Victoria.

haddii aadan ku nooleyn guryaha dadweynaha eeg khadka caawimaada kireystayaasha

Waxaan kugu caawin karno

Khadka caawimaada kireystayaasha guryaha dadweynaha waxaan siin karnaa macluumaad iyo tallo aasaasi ah oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ku qabaan mulkiilaha (ama Agaasimaha Guriyeynta) iyo qaar ka mid ah arimaha kireysiga ee la xiriira qalalaasaha qoyska.

Kama bixino tallooyin dhibaatooyinka u dhaxeeya deriska ama kireystayaasha, laakiinse waxaad la xiriiri kartaa xarunta sharciga bulshada xaafadaada.

Macluumaadka iyo tallada aasaasiga kaliya

Waxaan isku dayaa inaan sii wicitaanada sida gaaban ee suurtogalka ah, laakiin waqti ku filan oo ay si fiican u jawaabaan aad baaritaan. Guud ahaan, wicitaanada qaado oo ku saabsan 5-10 daqiiqadood. taliyayaal Our ku siin karaan oo keliya warbixin iyo talo aasaasiga ah by phone. Haddii dhibaato kiraysiga adag yahay markaa laga yaabaa in aan ka dhigi waqti ballan si aad inaad na aragtaan.

baahi badan

Adeegeena taleefanka baahi badan ayaa loo qabaa waxaana laga yaabaa inaana awoodin inaan ka jawaabto taleefankaaga isla markiiba. Waxaana laga yaabaa in wicitaankaaga la geliyo saf waxaana looga jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah laakiinse fadlan ogow in wakhtiyada sugitaanku inta lagu jiro wakhtiyada mashquulka ah ay badanaa yihiin 20 daqiiqo ama wax ka badan. Haddii aad maqasho baaqa mashquulka tan micnaheedu waxaa weeye safku wuu buuxaa waxaanad isku soo deyi kartaa mar dambe. Samirkaaga waan kahelnaa.

iska ilaali sugitaanka dheer

Su’aashaada waxaa laga yaabaa in lagaga jawaabay website keena haddaba. Waxaad kaheli kartaa macluumaad guud oo ku saabsan sharciga mowduucyada guud ee kireysiga oo badan iyo sidii kale warqadaha xaqiiqda iyo tusaha tallaabo tallaabada ah ee: tallo.

ka hor intaadan wicin

waa inaad hubisaa jeegareynta wakhtiyada furitaanka iyo xiritaanka ee hoose oo aad waxyaalahaan soo socda gacanta ku heysataa:

  • warqad iyo qalin

  • magaca mulkiilahaaga iyo shirkada guri kireynta

  • wixii dukumiinti ah ee khuseeya, oo ay ku jiraan heshiiskaaga kireysi, wixii ogeysiin ah ee aad heshay sida Ogeysiiska Ka baxa iyo wixii waraaqo ah ee aad u dirtay ama ka timid mulkiilahaaga ama wakiilka shirkada kirada

markaad waceyso

Isniin 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Talaado 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Arbaco 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Khamiis 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Jimce 9-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo

waa xidhan yahay Sabida iyo Axadda iyo maalmaha fasaxa dadweynaha
 


Public Housing Tenants Helpline | Somali

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.