Mahremiyete yaklaşımımız

  Kiracılar Birliği Hukuk Servisi, size ait kişisel bilgilerin, 2000 Bilgi Mahremiyeti Yasası (Vic)’da belirtilen Mahremiyet İlkeleri ile tutarlı bir olarak sorumlu ve adil bir şekilde ele alınması ile yükümlüdür.

  Mahremiyet Bildirimi, sizin hakkınızda ne gibi bilgileri alabileceğimizi ve bunları nasıl kullanıp açıklayabileceğimizi, bu bilgilerin kullanım ve açıklanmasını sınırlamayı tercih ediyorsanız bize nasıl talimat verebileceğinizi ve mahremiyetinizi korumak için ne gibi usullere sahip olduğumuzu anlatır. Müşteri gizliliği yükümlülüklerimizi bu Mahremiyet Politikası ele almamaktadır ama bunlar Yardım Koşullarımız’da belirtilmiştir.

  ‘Kişisel bilgi’nin anlamı

  Kişisel bilgi, teşhis edilebilir bir birey hakkındaki bir bilgi veya görüş demektir. Topladığımız kişisel bilgiler, sizin için yerine getirdiğimiz görevle ilişkili isim, adres, telefon ve elektronik posta ilişki ayrıntılarını, şikâyet ayrıntılarını ve bilgileri içerir.

  Onayınız

  Bu internet sitesi aracılığıyla veya başka yolla bize kendinizle ilgili bilgiler sağladığınızda, o bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına ve transferine bu Mahremiyet Politikası’nda belirtildiği şekilde onay veriyorsunuz.

  Bu Mahremiyet Politikası’nı değiştirirsek, bu değişiklikleri bu internet sitesinde belirtiriz ve bu internet sitesinin diğer sayfalarına, topladığımız bilgilerin ve onları her zaman nasıl kullandığımızın farkına varmanız için bildirimler koyabiliriz. Değişiklikler, bu internet sitesinde yer aldıkları anda yürürlüğe girecektir.

  Hakkınızda topladığımız bilgiler ve onları nasıl kullanır ve açıklarız

  Hakkınızda, bizden hukuksal yardım ve tavsiye istediğiniz, internet sitesinin herhangi bir alanında bir şey öğrenmek istediğiniz, bir seminere veya tarafımızdan sağlanan başka bir etkinliğe katıldığınız, bizden, eğitim dâhil, bilgi almak için imza verdiğiniz, bize iş için başvurduğunuz veya işi kabul ettiğiniz veya bize hizmet sağlamayı önerdiğiniz ya da sağladığınız zamanlar dâhil, birkaç koşulda bilgi toplayabiliriz.

  Hakkınızda bilgi toplamak için yasa dışı, makul olmayan bir şekilde izinsiz veya zor kullanıcı yöntemleri kullanmayacağız.

  Topladığımız bilgiler adınızı, posta adresinizi, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı ve işinizle, gelirinizle ilgili bilgileri ve/veya tercihlerinizle ilgili ya da sağladığımız hukuksal hizmetlerle ilişkili bilgileri içerebilir. Zaman zaman, sağlığınız hakkındaki bilgileri ve olabilecek sabıkanızın ayrıntıları içerebilir.

  Zaman zaman istediğimiz bilgileri sağlamazsanız, size hizmet veremeyebilir veya kasi halde, bilgileri isteme amacımızı yerine getiremeyebiliriz.

  Ayrıca, kişisel verileri veya bilgileri, bir yasal veya adil talebin saptanabilmesi, yerine getirilmesi veya savunulması için ya da özel bir alternatif anlaşmazlık çözümü işlemi için mantıken gerekli olduğunda toplayabilir, kullanabilir veya açıklayabiliriz.

  Hem Victoria Hükümeti’ne hem de Federal Hükümet’e, hizmetlerimiz ve müşterilerimizle ilgili kimliksizleştirilmiş istatistiksel bilgileri düzenli olarak sağlamamız gerekmektedir. Bizden sürekli hukuksal tavsiye ve yardım istiyorsanız, bunu yapmamız için, şu bilgileri vererek bize yardımcı olmanızı dileriz:

  • Cinsiyet
  • Yerli olarak tanımlanıp tanımlanmadığınız
  • Bir engellilikten mağdursanız
  • Gelir aralığınız ve kaynağınız
  • Bir tercümana ihtiyacınızın olup olmadığı
  • Centrelink emekliliği veya gelir destek ödemeleri alıp almadıkları.

  Bizden sürekli hukuksal yardım, size yardım sağlama anlaşmamıza bağlıdır. Ayrıca şunlar için de kişisel bilgileri toplarız:

  • bizden hukuksal yardım alıp almama hakkınızı değerlendirmek
  • görevlilerimize size hukuksal yardım sağlamada yardımcı olmak
  • hukuksal profesyonel ahlak kurallara ve yasalara uymak.

  Ayrıca, Victoria Kiracılar Birliği’nin sosyal değişim stratejisini oluşturan medya ve basın açıklamaları amacıyla bir araya toplanmış bilgi ve stratelileri de kullanabiliriz.

  Kimi koşullarda, sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri üçüncü şahıslardan da toplayabiliriz. Örneğin, İş ilişkileriniz olan diğer kuruluşlardan, hükümet dairelerinden ve bilgi veya hizmet sağlayıcılardan ya da kamuya açık kayıtlardan kişisel bilgiler alabiliriz.

  Biz, görevlilerimiz, acentelerimiz, danışmanlarımız ve taşeronlarımız size hukuksal tavsiye, yardım ve bilgi sağlamak; size haberlerimiz, yayınlarımız, seminerlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında bilgi göndermek; hizmetlerimizi ve sizinle iletişimimizi iyileştirmek; bizden istediklerinizi yerine getirmek ve bize yaptığınız başvuruları işlemden geçirmek; yukardakilerle ilişkili veya bunlara bağlı herhangi bir amaç için hakkınızda topladığımız bilgilerin herhangi birini kullanabiliriz. Ayrıca, yasanın kullanmamız için izin verdiği kişisel bilgileri veya verileri de kullanabiliriz. Bu, açıkça ya da delaleten bu şekilde kullanım için rıza gösterdiğiniz durumları da içerir.

  Size ait kişisel bilgileri şu koşullarda açıklayabiliriz:

  • Kiracılar Birliği Hukuk Servisi’nin bir müşterisi iseniz, size ait kişisel bilgileri şunlara açıklayabiliriz:
   • Duruşma avukatları, diğer hukuk uzmanları (arabulucular dâhil), davanızda yer alan danışmanlar ya da uzmanlar veya
   • Sizin daha fazla hukuksal tavsiye ya da başka tür yardım almak amacıyla diğer toplum hukuk servisleri veya sosyal hizmet ve refah hizmeti sağlayıcıları.
  • Müşterilerimizin herhangi birisine hukuksal hizmetler sağlanması sırasında size ait kişisel bilgiler almışsak, o hizmetleri sağlamak amacıyla bunları o müşteriye ve yasanın izin verdiği yerlerde başkalarına açıklayabiliriz;
  • Size ait kişisel bilgileri, bu internet sitesi dâhil kuruluşumuzu yürütmek için bize yardımcı olan veya ilgili hizmetler sağlayan ve güvenlik ve mahremiyet yükümlülüklerimize tabi olan görevlilerimize, acentelerimize, danışmanlarımıza ve taşeronlarımıza açıklayabiliriz ve
  • Size ait kişisel bilgiler hakkında yasanın gerektirdiği veya bize yetki verdiği herhangi bir durumda açıklarız.

  Başkaları hakkında bize verdiğiniz bilgiler

  Bize (adına yardım istediğiniz örneğin bir akraba veya arkadaş gibi) başka birisi hakkında kişisel bilgi verirseniz, bu bilgiyi bize açıklama hakkınız olduğundan ve bizim başka bir adım atmamıza gerek kalmadan o bilgiyi, bu Mahremiyet Politikası’nda belirtildiği şekilde alabileceğimizden, kullanabileceğimizden ve açıklayabileceğimizden emin olmalısınız. Özellikle, ilgili kişinin bu Mahremiyet Politikası’nda ayrıntılandırılan çeşitli konulardan, o konuların o kişi ile ilgisi olduğunca haberdar olmasını sağlamalısınız; bunlar bizim kimliğimizi, bizimle nasıl ilişkiye geçilebileceğini, bilgi toplama amaçlarımızı, bilgi açıklama uygulamalarımızı (yurt dışı alıcılara yapılan açıklamalar dâhil), kişinin bilgiye erişim sağlama ve bilgilerin ele alınma yollarına hakkında şikâyette bulunma hakkını ve bilgilerin sağlanmamasının sonuçlarını (örneğin hizmetler sağlayamamamız) içerir.

  Hakkınızdaki bilgileri güvenlik içinde saklamak

  Size ait bilgileri, kaybolmaya, kötüye kullanmaya ve yetkisiz şekilde erişmeye karşı gizli ve yeterince korumalı tutmak için uygun teknik ve örgütsel önlemleri alacağız. Bilgiler bilgi teknolojisi sistemimizde veya kâğıt dosyalarda saklanabilir.

  Size ait bilgiler, bizim tarafımızdan gerektiğinden uzun süre tutulmayacaktır.

  Hakkınızdaki bilgilerin güncellenmesi

  Bize sağladığınız bilgilerin herhangi biri değişirse, örneğin elektronik posta adresinizi değiştirirseniz veya bize yaptığınız bir isteği iptal etmek isterseniz, lütfen admin@tuv.org.au adresine bir elektronik posta yollayarak bize bildirin.

  Haklarınız

  Sakladığımız size ait kişisel bilgilerin bir kopyasını isteme, herhangi bir yanlış kişisel bilginin düzeltilmesini sağlama ve size ait kişisel bilgileri pazarlama amacıyla kullanmamıza karşı çıkma hakkınız vardır. Ayrıca, size ait kişisel bilgileri ele alış şeklimizle ilgili olarak da bir şikâyette bulunabilirsiniz.

  Yukardakilerden herhangi birini yapmak isterseniz, lütfen admin@tuv.org.au adresine bir elektronik posta gönderin.

  Ayrıca, 03 9411 1444 numaralı telefonu arayıp Hukuk Servisi Müdürümüz ile de konuşmak isteyebilirsiniz.

  Aldığımız her şikâyeti gözden geçirip size zamanlıca (genellikle aldıktan sonraki 30 gün içinde) bir yanıt vereceğiz. Yanıtımızdan memnun kalmazsanız, şikâyetinizi ilgili mahremiyet düzenleyicisine götürebilirsiniz. İsterseniz, ilgili düzenleyicinizin ayrıntılarını size sağlarız.

  Bizimle nasıl ilişkiye geçebilirsiniz

  İnternet sitemiz ve Mahremiyet Politikamız hakkındaki görüşlerinizi memnuniyetle karşılarız. Herhangi bir soru veya görüşle ilgili olarak bizimle ilişkiye geçmek isterseniz, lütfenadmin@tuv.org.au adresine bir elektronik posta veya Legal Service Manager, Tenants Union of Victoria, P.O Box 234, FITZROY, VIC 3065 adresine bir mektup gönderin.

   


  Our approach to privacy | Turkish

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.