Gizlilik - Tenants Victoria

  Gizlilik

  1997 Konut Kiralama Yasası (Residential Tenancies Act 1997) ‘evinizi huzur içinde kullanmanıza’ hakkınızın olduğunu belirtmektedir. Ev sahipleri ve emlakçıların eve girişlerle ilgili olarak bir takım hakları bulunmaktadır fakat bunun için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşulları yerine getirmedikleri durumda, onların evinize girmesine izin vermek zorunda değilsiniz.

  bu sayfa

  Eve girişi hakkı
  Yasaklama Kararları (Restraining Orders)
  Taşınırken
  Kilitler
  Kilitler ve aile içi şiddeti kararları/ bildirileri
  Gizlilik

  Eve girişi hakkı

  Eğer uygun bir şekilde önceden size bilgi verilmişse, ev sahibi veya emlakçının aşağıdaki durumlarda eve girmeye hakkı bulunmaktadır:

  • eğer bir Tahliye Duyurusu veya Evi Boşaltma İsteği Bildirisi verilmişse ve bu duyurunun tarihi 14 günden daha az bir süre içinde dolacaksa ve evi de muhtemel bir sonraki kiracıya göstermek istiyorlarsa.
  • ev satılacaksa veya kredi çekmek amacıyla ipotek edilecekse ve evi muhtemel bir kiracıya veya kredi veren kuruma göstermek istiyorlarsa
  • 1997 Konut Kiralama Yasası (Residential Tenancies Act 1997) veya başka bir yasa kapsamında kira sözleşmenizde (kira kontratınızda) geçen bir görevi yerine getirmeleri gerekiyorsa
  • konutun değerini öğrenmek istiyorlarsa
  • kira sözleşmeniz veya 1997 Konut Kiralama Yasası (Residential Tenancies Act 1997) kapsamında, sizin sözleşmenizdeki sorumlulukları yerine getirmediğinizi düşündüren geçerli nedenleri varsa
  • konutu denetlemek istiyorlarsa (bu durumda konutun 6 ay içinde denetlenmemiş olması veya denetlemenin kiracılığın başladığı ilk 3 aya denk gelmemesi gerekir).

  Ev sahibi veya emlakçı evinize girmek istiyorsa, aşağıdaki koşulları yerine getirmelidirler.

  • sizi ziyaret edeceklerini gösteren yazılı bir bildiriyi en az 24 saat öncesinden size vermelidirler.
   Bu yazılı bildiride ziyaretin nedeni belirtilmelidirler.
  • bu bildiriyi ya posta yoluyla göndermeliler veya sabah 8 ile akşam 6 arasında size elden vermelidirler (posta yoluyla olması durumunda, posta dağıtımı için en az bir iş gününü hesaba katmalıdırlar)
  • sizi ancak saat 8 ve 6 arası ziyaret etmelidirler ve resmi tatillerde ziyaret edemezler (son 7 gün içinde başka türden bir anlaşmayı kabul etmediğiniz sürece)
  • gereğinden daha fazla evinizde kalamazlar

  Son 7 gün içerisinde eğer kabul etmişseniz ev sahibi veya emlakçı aynı zamanda konuta bir ustayla da gelebilir.

  Eğer size önceden bildirilmişse ve her ne kadar size uygun bir zaman olmasa bile veya evde olmasanız bile ev sahibinin veya emlakçının konuta girmesine izin verme yükümlülüğünüz vardır. Ancak size uyan daha iyi bir zaman için onlarla da anlaşabilirsiniz. Evinize giren kişinin uygunca hareket etmesi ve işini bitirdiği an evden ayrılması gerekir.

  Ev sahibi veya emlakçının prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmediği durumda evinize geçerli bir neden olmadan girmeye çalışması bir suçtur (daha fazla bilgi için Ev sahipleri ve emlakçılarla ilgili şikâyetler (Complaints about landlords and real estate agents) broşürüne bakınız)

  Ev sahibinin veya emlakçının ziyareti sırasında mallarınıza bir zarar gelirse, tazminat için başvuru yapabilirsiniz.

  Yasaklama Kararları (Restraining Orders)

  Ev sahibiniz veya emlakçınız konuta girişlerle ilgili gerekli şartları (bakınız solda) yerine getirmemişse ve bu ziyaretleri sıklıkla yapıyorlarsa veya bu ziyaretler canınızı sıkıyorsa, Victoria Kamu ve İdari Mahkemesi’ne (Victorian Civil and Administrative Tribuna) Yasaklama Kararı için başvurabilirsiniz. Rahatsız edici telefon aramaları veya mektuplar içinde bu başvuruyu yapabilirsiniz, çünkü bunlarda sizin evi huzur içinde kullanma hakkınızın bir ihlalidir. Yasaklama Kararı ev sahibinin veya emlakçının konuta girmesini veya sizinle iletişim kurmasını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir ve bunun uygulanması polis tarafından gerçekleştirilir. Ev sahibinin veya emlakçının Yasaklama Kararını ihlal etmesi bir suçtur ve bundan dolayı kendilerine dava açılabilir.

  Taşınırken

  Ev sahibi veya emlakçı sizi rahatsız etmeye devam ederse, kiracılığınızı sonlandırıp taşınabilirsiniz. Eğer sabit vadeli bir kira sözleşmeniz yoksa, sadece 28 günlük bir yazılı bildiri vererek de evden taşınabilirsiniz. Bu bildiriyi posta yoluyla gönderiyorsanız, kayıtlı postayı kullanmanız ve postanın ulaşması için 2 iş gününü hesaba katmanızda yarar vardır.

  Sabit süreli bir kira sözleşmeniz varsa, ev sahibine bir 14 günlük Sorumluluğu İhlal Uyarısı göndermeniz gerekecektir. Daha sonra mahkemeden İsteğe İtaat Kararına (Compliance Order) başvurabilirsiniz. Rahatsız etmeye halen devam ediyorlarsa, 14 günlük bir Evi Boşaltma İsteği Bildirisi gönderebilirsiniz. Herhangi bir yasal işlem yapmadan önce bu konuda Tenants Union’ dan bilgi alınız.

  Ev sahibinin veya emlakçının evinizi huzur içinde kullanma hakkınızı sağlayamaması dolayısıyla tazminata hakkınız olabilir.

  Kilitler

  Evinizde değiştirdiğiniz herhangi bir kilidin anahtarının kopyasını mutlaka ev sahibine vermelisiniz. Aile şiddeti koruma kararı nedeniyle ‘korunan bir kişi’ olmadığınız sürece, gizliliğinizi korumak adına kilitleri değiştirmenizi size tavsiye etmiyoruz. Ev sahibine anahtarı vermeyi kabul etmezseniz, ev sahibi size bir Sorumluluğu İhlal Uyarısı gönderebilir.

  Ev sahibinin iznini almadan, ana anahtar sistemine ait olan başka bir kilidi değiştiremezsiniz (bir çok kilidi açan bir ana anahtarın olması halinde, örneğin bir apartmandaki dairelerin bütün kapıları gibi). Ev sahibinin kilidi değiştirmesini kabul etmemesine yönelik geçerli bir nedeni yoksa, mahkemeye kilidin değiştirilmesi yönünde başvuru yapabilirsiniz, bu durumda ev sahibinin iznine gerek kalamayacaktır.

  Kilitler ve aile içi şiddeti kararları/ bildirileri

  Aile şiddeti güvenliği bildirisi veya koruma kararı nedeniyle ‘korunan bir kişi’ iseniz ve ‘davalı’ (şiddeti uygulayan kişi) evden uzaklaştırıldıysa, dış kapıların ve pencerelerin kilitlerini değiştirmeye hakkınız vardır. Kontratta adınızın olmasına gerek yoktur, ama o evde yaşamanız gerekmektedir. Evde yaşayan diğer kiracılara (davalı kişi hariç) mutlaka bir anahtar vermek zorundasınız.

  Yeni kilidin bir anahtarını ve Aile şiddeti güvenliği bildirisi veya koruma kararının bir kopyasını ev sahibine veya emlakçıya vermeniz gerekir fakat bu bildiri veya karar geçerli olduğu sürece, yeni kilidin anahtarını davalıya veremezler.

  Kilitlerin değiştirilmesi için parasal yardıma ihtiyacınız varsa, Suç Mağdurları Yardım Mahkemesi’ne (Victims of Crime Assistance Tribunal) $1000’ a kadar aynı-gün parasal yardım için başvurabilirsiniz. Aile içi şiddeti dilekçesinin veya polis tutanağının bir kopyasını bu yardıma iliştiriniz. Daha fazla bilgi için 1800 819 817 (ücretsiz arama) Suç Mağdurları Yardım Hattı’nı (Victims of Crime Helpline) arayınız.

  Gizlilik

  Emlakçıların kişisel bilgilerinizi nasıl kullanabileceğini denetleyen kanunlar bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı yönünde şikâyetleriniz varsa, Federal Gizlilik Komisyonu Üyesiyle (Federal Privacy Commissioner) 1300 363 992’den görüşebilir veya Victoria Tüketici İşleri’ne veya Victoria Emlak Enstitüsü’ne yazılı şikâyette bulunabilirsiniz.

  Bu bilgiler sadece bir kılavuzdur ve profesyonel hukuksal tavsiye yerine kullanılmamalıdır.

  ilgili sayfalar

  Tazminat talep etmek
  Ev sahipleri ve emlakçılarla ilgili şikâyetler
  Kiracı veri tabanları veya “kara listeleri”
  Ev sahibi satıyor
  Kiralık evden ayrılmak istediğinizde

  Daha fazla yardıma ihtiyacınız var mı?

  Ek bilgiye veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle ilişkiye geçin


  Privacy as a tenant | Turkish | September 2011

  daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

  kiracılar için tavsiyeler (advice for tenants)
  bizimle iletişime geçin (contact us)

  kiracılar Victoria | Kiracılar yardım hattı 03 9416 2577 | tuv.org.au
  Tenants Victoria, Victoria Hükümetinin desteğini kabul eder.

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.