đường dây giúp đỡ người thuê nhà: (03) 9416 2577

Đường dây Trợ giúp Người Thuê nhà là dịch vụ thông tin và hướng dẫn cơ bản miễn phí và bảo mật 03 9416 2577.

Muốn biết thông tin về việc bảo mật chi tiết riêng tư của quý vị khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin quý vị đọc Chủ trương Bảo mật Chi tiết Riêng tư Dịch vụ Pháp lý.

Muốn biết thông tin về các tiêu chuẩn quý vị đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin quý vị đọc tôn chỉ dịch vụ khách hàng.

chúng tôi trợ giúp những ai

Chúng tôi trợ giúp người thuê nhà và cư dân thuê nhà ở tại Victoria.

Chúng tôi không trợ giúp chủ nhà, sở hữu chủ hoặc đại lý địa ốc. Chủ nhà có thể gọi điện thoại cho Cơ quan Bảo vệ Người Tiêu dùng Tiểu bang Victoria (Consumer Affairs Victoria) để được hướng dẫn qua số 1300 55 81 81.

chúng tôi có thể giúp quý vị về những gì

Trên đường dây trợ giúp người thuê nhà, chúng tôi có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn cơ bản về các vấn đề liên quan đến chủ nhà, sở hữu chủ và đại lý địa ốc và một số vấn đề thuê nhà liên quan đến bạo hành gia đình.

Chúng tôi không hướng dẫn về các vấn đề giữa người thuê nhà hoặc hàng xóm, nhưng quý vị có thể liên lạc với trung tâm luật pháp cộng đồng địa phương.

chỉ cung cấp thông tin và hướng dẫn cơ bản

Chúng tôi cố gắng giữ các cuộc gọi của chúng tôi càng ngắn càng tốt nhưng có đủ thời gian để đáp ứng đúng yêu cầu của bạn. Thông thường, các cuộc gọi mất khoảng 5-10 phút. Các cố vấn của chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin và lời khuyên cơ bản qua điện thoại. Nếu vấn đề thuê nhà của bạn phức tạp thì chúng tôi có thể hẹn giờ để bạn có thể gặp chúng tôi.

có rất nhiều người sử dụng dịch vụ

Dịch vụ điện thoại của chúng tôi có nhiều người muốn sử dụng và nhiều khi chúng tôi không thể trả lời cuộc gọi của quý vị ngay lập tức. Khi quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, có khi quý vị phải đợi và sẽ được trả lời ngay khi chúng tôi rảnh nhưng xin quý vị lưu ý rằng vào giờ giấc bận rộn, thường quý vị có thể phải đợi đến 20 phút hoặc lâu hơn. Nếu quý vị nghe tín hiệu đường dây bị bận, điều này có nghĩa là đã có đủ số người gọi đang đợi theo thứ tự và quý vị có thể gọi lại vào lúc khác. Chúng tôi cảm ơn quý vị chịu khó kiên nhẫn.

tránh đợi lâu

Nhiều khi thắc mắc của quý vị đã được giải đáp trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy thông tin pháp lý tổng quát về nhiều đề tài thuê nhà thông thường cùng các tờ thông tin và tài liệu hướng dẫn từng bước tại: hướng dẫn.

Nếu cần được hướng dẫn gấp, quý vị hãy liên lạc với Giới thiệu Pháp lý Việc Thuê nhà: nơi cung cấp dịch vụ thay thế cung cấp dịch vụ email hồi đáp cùng ngày.

trước khi gọi điện thoại

Hãy chắc chắn quý vị đã xem giờ bắt đầu và chấm dứt làm việc dưới đây và có sẵn các thứ dưới đây:

  • bút và giấy
  • tên chủ nhà và đại lý địa ốc
  • bất kỳ giấy tờ/tài liệu liên quan nào, kể cả hợp đồng thuê nhà, bất kỳ giấy thông báo nào quý vị đã nhận được như Notice to Vacate (Thông báo Yêu cầu Dọn Ra) và bất cứ thư từ nào quý vị gửi cho hoặc nhận được từ chủ nhà hoặc đại lý địa ốc

khi gọi điện thoại

Thứ hai 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Thứ ba 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Thứ tư 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Thứ năm 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Thứ sáu 9 giờ sáng – 4 giờ chiều

đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ 


Helpline | Vietnamese

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.