đường dây trợ giúp người thuê nhà chính phủ: 1800 068 860

  Đường dây Trợ giúp Người Thuê nhà Chính phủ là dịch vụ thông tin và hướng dẫn cơ bản miễn phí và bảo mật. Khi gọi bằng điện thoại nhà hay điện thoại công cộng, quý vị không tốn tiền 1800 068 860.

  Muốn biết thông tin về việc bảo mật chi tiết riêng tư của quý vị khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin quý vị đọc Chủ trương Bảo mật Chi tiết Riêng tư Dịch vụ Pháp lý.
  Muốn biết thông tin về các tiêu chuẩn quý vị đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin quý vị đọc tôn chỉ dịch vụ khách hàng.

  chúng tôi trợ giúp những ai

  Chúng tôi trợ giúp người thuê nhà chính phủ tại Victoria.

  Nếu quý vị không cư ngụ trong nhà chính phủ, xin quý vị xem đường dây giúp đỡ người thuê nhà.

  chúng tôi có thể giúp quý vị về những gì

  Trên đường dây trợ giúp người thuê nhà chính phủ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn cơ bản về các vấn đề liên quan đến chủ nhà (hay Giám đốc Gia cư) và một số vấn đề thuê nhà liên quan đến bạo hành gia đình.

  Chúng tôi không hướng dẫn về các vấn đề giữa người thuê nhà hoặc hàng xóm, nhưng quý vị có thể liên lạc với trung tâm luật pháp cộng đồng địa phương.

  chỉ cung cấp thông tin và hướng dẫn cơ bản

  Chúng tôi cố gắng giữ các cuộc gọi của chúng tôi càng ngắn càng tốt nhưng có đủ thời gian để đáp ứng đúng yêu cầu của bạn. Thông thường, các cuộc gọi mất khoảng 5-10 phút. Các cố vấn của chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin và lời khuyên cơ bản qua điện thoại. Nếu vấn đề thuê nhà của bạn phức tạp thì chúng tôi có thể hẹn giờ để bạn có thể gặp chúng tôi.

  có rất nhiều người sử dụng dịch vụ

  Dịch vụ điện thoại của chúng tôi có nhiều người muốn sử dụng và nhiều khi chúng tôi không thể trả lời cuộc gọi của quý vị ngay lập tức. Khi quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, có khi quý vị phải đợi và sẽ được trả lời ngay khi chúng tôi rảnh nhưng xin quý vị lưu ý rằng vào giờ giấc bận rộn, thường quý vị có thể phải đợi đến 20 phút hoặc lâu hơn. Nếu quý vị nghe tín hiệu đường dây bị bận, điều này có nghĩa là đã có đủ số người gọi đang đợi theo thứ tự và quý vị có thể gọi lại vào lúc khác. Chúng tôi cảm ơn quý vị chịu khó kiên nhẫn.

  tránh đợi lâu

  Nhiều khi thắc mắc của quý vị đã được giải đáp trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy thông tin pháp lý tổng quát về nhiều đề tài thuê nhà thông thường cùng các tờ thông tin và tài liệu hướng dẫn từng bước tại: hướng dẫn.

  trước khi gọi điện thoại

  Hãy chắc chắn quý vị đã xem giờ bắt đầu và chấm dứt làm việc dưới đây và có sẵn các thứ dưới đây:

  • bút và giấy
  • tên chủ nhà (đối với nhà chính phủ, chủ nhà là Giám đốc Gia cư)
  • bất kỳ giấy tờ/tài liệu liên quan nào, kể cả hợp đồng thuê nhà, bất kỳ giấy thông báo nào quý vị đã nhận được như Notice to Vacate (Thông báo Yêu cầu Dọn Ra) và bất cứ thư từ nào quý vị gửi cho hoặc nhận được từ chủ nhà

  khi gọi điện thoại

  Thứ hai9 giờ sáng – 4 giờ chiều
  Thứ ba9 giờ sáng – 4 giờ chiều
  Thứ tư9 giờ sáng – 4 giờ chiều
  Thứ năm9 giờ sáng – 4 giờ chiều
  Thứ sáu9 giờ sáng – 4 giờ chiều

  đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ

   


  Public Housing Tenants Helpline | Vietnamese

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.